Loading...

 

Lời tiếng Trung

 

你 的 心 情 总 在 飞

Loading...

什 么 事 都 想 去 追

想 抓 住 一 点 安 慰

你 总 是 喜 欢 在 人 群 中 徘 徊

你 最 害 怕 孤 单 的 滋 味

你 的 心 那 么 脆

Loading...

一 碰 就 会 碎

经 不 起 一 点 风 吹

你 的 身 边 总 是 要 许 多 人 陪

你 最 害 怕 每 天 的 天 黑

但 是 天 总 会 黑

人 总 要 离 别

Loading...

谁 也 不 能 永 远 陪 谁

而 孤 单 的 滋 味

谁 都 要 面 对

不 只 是 你 我 会 感 觉 到 疲 惫

当 你 孤 单 你 会 想 起 谁

Loading...

你 想 不 想 找 个 人 来 陪

你 的 快 乐 伤 悲 只 有 我 能 体 会

让 我 再 陪 你 走 一 回

 


Lời Pinyin

Loading...

Nǐ de xīnqíng zǒng zài fēi

shénme shì dōu xiǎng qù zhuī

xiǎng zhuā zhù yīdiǎn ānwèi

nǐ zǒng shì xǐhuan zài rénqún zhōng páihuái

nǐ zuì hàipà gūdān de zīwèi

nǐ de xīn nàme cuì

Loading...

yī pèng jiù huì suì

jīng bù qǐ yīdiǎn fēng chuī

nǐ de shēnbiān zǒng shì yào xǔduō rén péi

nǐ zuì hàipà měitiān de tiān hēi

dànshì tiān zǒng huì hēi

rén zǒng yào líbié

shuí yě bùnéng yǒngyuǎn péi shuí

ér gūdān de zīwèi

shuí dōu yào miàn duì

bù zhǐshì nǐ wǒ huì gǎnjué dào píbèi

dāng nǐ gūdān nǐ huì xiǎngqǐ shuí

nǐ xiǎng bùxiǎng zhǎo gèrén lái péi

nǐ de kuàilè shāng bēi zhǐyǒu wǒ néng tǐhuì

ràng wǒ zài péi nǐ zǒu yī huí


Lời dịch tiếng Anh

You are always moody and you try to pursue all matters, wanting to hold on to some comfort

You like to walk in the middle of crowds because you’re scared of being lonely

Your heart is so fragile it will break with only a touch – it cannot fight against the wind

You always need people to stay by your side, because you’re afraid of the daily darkness

But there are times when the sky will turn dark, and people will have to leave

There isn’t anyone who can accompany another person forever

And the feeling of being lonely is something everyone must face

It not only exhausts you but it tires me as well

When you are lonely, who will you think of?

Do you want someone to accompany you?

Your happiness and sorrow can only be felt by me

So let me be with you for a while

You are always moody and you try to pursue all matters, wanting to hold on to some comfort

You like to walk in the middle of crowds because you’re scared of being lonely

Your heart is so fragile it will break with only a touch, it cannot fight against the wind

You always need people to stay by your side, because you’re afraid of the daily darkness

But there are times when the sky will turn dark, and people will have to leave

There isn’t anyone who can accompany another person forever

And the feeling of being lonely is something everyone must face

It not only exhausts you but it tires me as well

When you are lonely, who will you think of?

Do you want someone to accompany you?

Your happiness and sorrow can only be felt by me

So let me be with you for a while

When you are lonely, who will you think of?

Do you want someone to accompany you?

Your happiness and sorrow can only be felt by me

So let me be with you for a while

Your happiness and sorrow can only be felt by me

So let me be with you for a while


Lời dịch tiếng Việt

Em luôn rầu rĩ và cố gắng theo đuổi mọi việc,

muốn nắm giữ chút thanh thản

Em thích đi bộ giữa đám đông bởi em sợ cô đơn.

Trái tim em quá mỏng manh dễ vỡ dù chỉ khẽ chạm

-không thể chống chọi với cơn gió

Em luôn cần có người ở bên,

Bởi em sợ bóng tối hàng ngày

Nhưng những khi bầu trời dần tối,

và mọi người cũng phải ra về

Chẳng ai có thể theo người khác mãi

Và cảm giác đơn độc là điều mà ai cũng phải đối mặt

Nó không chỉ làm em mệt mỏi mà cả anh cũng vậy

Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai?

Em có muốn ai đó bên mình?

Niềm hạnh phúc và nỗi muộn phiền của em chỉ mình anh hiểu thấu

Vậy thì hãy để anh bên em một lát

Em luôn rầu rĩ và cố gắng theo đuổi mọi việc, muốn nắm giữ chút thanh thản

Em thích đi bộ giữa đám đông bởi em sợ cô đơn.

Trái tim em quá mỏng manh dễ vỡ dù chỉ khẽ chạm-không thể chống chọi với cơn gió

Em luôn cần có người ở bên,

Bởi em sợ bóng tối hàng ngày

Nhưng những khi bầu trời dần tối, và mọi người cũng phải ra về

Chẳng ai có thể theo người khác mãi

Và cảm giác đơn độc là điều mà ai cũng phải đối mặt

Nó không chỉ làm em mệt mỏi mà cả anh cũng vậy

Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai?

Em có muốn ai đó bên mình?

Niềm hạnh phúc và nỗi muộn phiền của em chỉ mình anh hiểu thấu

Vậy thì hãy để anh bên em một lát

Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai?

Em có muốn ai đó bên mình?

Niềm hạnh phúc và nỗi muộn phiền của em chỉ mình anh hiểu thấu

Vậy thì hãy để anh bên em một lát thôi

Niềm hạnh phúc và nỗi muộn phiền của em chỉ mình anh hiểu thấu

Vậy thì hãy để anh bên em một lát nhé


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]