LINH: Họ, đệm, tên tiếng Việt là Linh dịch sang tiếng Trung là gì?

0
11886
Ten LINH dich sang tieng trung nhu the nao
Ten LINH dich sang tieng trung nhu the nao


Loading...

Họ, đệm, tên tiếng Việt là GIA


Người có họ, đệm, tên là LINH trong tiếng Việt sang tiếng Trung thường lấy chữ   (Líng) với nghĩa là: Tiếng ngọc va nhau (cổ văn): Linh linh;  Cụm từ: Linh long [* (vật dụng) tinh xảo; * (người) lanh lẹ; Kiều tiểu linh long]. Các từ LINH:

Linh Líng  Tiếng ngọc va nhau (cổ văn): Linh linh
Cụm từ: Linh long [* (vật dụng) tinh xảo; * (người) lanh lẹ; Kiều tiểu linh long]
Linh Líng Xách mang: Tha linh trước thống đả thuỷ (y đem thùng kín nước)
Linh Líng (Đám) rầm rộ: Linh đình
Linh Líng  Ruồi vàng đốt đau (sand fly):  Bạch linh
Lặt vặt: Linh tinh (sao ruồi vàng!)
Linh Líng Loại cá nhỏ: Linh ngư (dace)
Linh Líng  Mau lẹ, sắc sảo: Tâm linh thủ xảo
Có hiệu lực lạ thường: Linh dược
Phần thiêng liêng của con người: Linh hồn; Anh linh (hồn người chết)
Xác người chết: Linh xa (hearse); Linh cữu (hòm có xác)
Mức khôn loài vật: Linh tính
Linh Líng  Tuổi: Niên linh; Cao linh  (tuổi đã nhiều)
Thời gian: Công linh (thời gian phục vụ); Đảng linh (tuổi đảng)
Linh Líng  Lông đuôi khá đẹp của nhiều chim:  Khổng tước linh
Cụm từ: Linh mao (* lông đuôi * loại tranh TH hay hoạ cầm thú)
Linh Líng Tên chim wagtail: Tích linh
Linh Líng Vị thuốc: Phục linh (Poris cocos)
Linh Líng  Cái chuông: Môn linh (chuông gọi cửa); Linh đang hoặc đương (chuông nhỏ)
Trống nhỏ chơi trong giàn nhạc: Linh cổ
Có hình chuông: Linh lan (lily of the valley); Linh á (chuông câm: quả tạ: dumbbell)
Bó: Miên linh (kiện bông: cotton boll)
Linh Líng Dê rừng: Linh dương; Linh ngưu (dê Tây tạng lông dài, sừng quặt về đàng sau)  Linh dương giác (sừng dê làm thuốc)
Linh Líng  Họ
Đào kép (tiếng xưa)
Mau trí khôn: Linh lợi; Linh nha lợi xỉ (khéo nói)
Cô đơn không ai chăm sóc: Linh đinh
Linh Líng Cụm từ: Dây văn (dây nhỏ ở đàn gảy)
Linh Líng Con muỗi:  Văn hương (nhang trừ muỗi); Văn trướng (màn muỗi)
Linh Líng Mây như có vân hoa

 

Loading...

Ten LINH dich sang tieng trung nhu the nao

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]

Loading...