Bách gia tính 百家姓 (Bǎi jiā xìng) – các Họ thường gặp trong tiếng Trung

  0
  3771
  bach gia tinh cac ho thuong gap trong tieng TRUNG
  bach gia tinh cac ho thuong gap trong tieng TRUNG

  Bách gia tính (Hán tự: 百家姓 (Bǎi jiā xìng), nghĩa là họ của trăm nhà) là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống[1]. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ[1], gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,…) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,…). Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này.

  Các họ đầu tiên được nói tới trong danh sách là họ của các hoàng đế, trước hết là Triệu (赵) (Zhào) – họ của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn, sau đó là Tiền (錢) – họ của các vua nước Ngô Việt, Tôn (孫) (Sūn)- họ của chính phi Ngô Việt Vương và Lý (李) (Li) – họ của các vua nước Nam Đường.

  Toàn bộ văn bản được xếp vần điệu và có thể đọc lên như một bài thơ 4 chữ một câu, vì vậy đôi khi trẻ em Trung Quốc sử dụng tác phẩm này để học vỡ lòng bên cạnh cuốn Tam Tự Kinh

  Danh sách kèm pinyin, tiếng Hán và dịch sang tiếng Việt:
  匡 (Khuông) 国 (Quốc) 文 (Văn) 寇 (Khấu)
  广 (Quảng) 禄 (Lộc) 阙 (Khuyết) 东 (Đông)
  欧 (Âu) 殳 (Thù) 沃 (Ốc) 利 (Lợi)
  蔚 (Úy) 越 (Việt) 夔 (Quỳ) 隆 (Long)
  师 (Sư) 巩 (Củng) 厍 (Xá) 聂 (Niếp/Nhiếp)
  晁 (Triều) 勾 (Câu) 敖 (Ngao) 融 (Dung)
  冷 (Lãnh) 訾 (Tí) 辛 (Tân) 阚 (Hám)
  那 (Na) 简 (Giản) 饶 (Nhiêu) 空 (Không)
  曾 (Tăng) 毋 (Vô) 沙 (Sa) 乜 (Khiết)

  Kuāng (Khuông) guó (Quốc) wén (Văn) kòu (Khấu)
  Guǎng (Quảng) lù (Lộc) què (Khuyết) dōng (Đông)
  Ōu (Âu) shū (Thù) wò (Ốc) lì (Lợi)
  Wèi (Úy) yuè (Việt) kuí (Quỳ) lóng (Long)
  Shī (Sư) gǒng (Củng) shè (Xá) niè (Niếp/Nhiếp)
  Cháo (Triều) gōu (Câu) áo (Ngao) róng (Dung)
  Lěng (Lãnh) zǐ (Tí) xīn (Tân) kàn (Hám)
  Nà (Na) jiǎn (Giản) ráo (Nhiêu) kōng (Không)
  Céng (Tăng) wú (Vô) shā (Sa) miē (Khiết)

  养 (Dưỡng) 鞠 (Cúc) 须 (Tu) 丰 (Phong)
  巢 (Sào) 关 (Quan) 蒯 (Khoái) 相 (Tương)
  查 (Tra) 后 (Hậu) 荆 (Kinh) 红 (Hồng)
  游 (Du) 竺 (Trúc) 權 (Quyền) 逯 (Đãi)
  蓋 (Cái) 益 (Ích) 桓 (Hoàn) 公 (Công)
  万俟 (Vạn Sĩ) 司馬 (Tư Mã)
  上官 (Thượng Quan) 歐陽 (Âu Dương)
  夏侯 (Hạ Hầu) 诸葛 (Gia Cát/Chư Cát)
  闻人 (Văn Nhân) 东方 (Đông Phương
  赫连 (Hách Liên) 皇甫 (Hoàng Phủ)

  Yǎng (Dưỡng) jū (Cúc) xū (Tu) fēng (Phong)
  Cháo (Sào) guān (Quan) kuǎi (Khoái) xiāng (Tương)
  Chá (Tra) hòu (Hậu) jīng (Kinh) hóng (Hồng)
  Yóu (Du) zhú (Trúc) quán (Quyền) lù (Đãi)
  Gài (Cái) yì (Ích) huán (Hoàn) gōng (Công)
  Wàn sì (Vạn Sĩ) sīmǎ (Tư Mã)
  Shàngguān (Thượng Quan) ōuyáng (Âu Dương)
  Xiàhóu (Hạ Hầu) zhūgě (Gia Cát/Chư Cát)
  Wén rén (Văn Nhân) dōngfāng (Đông Phương
  Hè lián (Hách Liên) huángfǔ (Hoàng Phủ)

  尉迟 (Uất Trì) 公羊 (Công Dương)
  澹台 (Đạm Đài) 公冶 (Công Dã
  宗政 (Tông Chính) 濮阳 (Bộc Dương
  淳于 (Thuần Vu) 单于 (Đan Vu)
  太叔 (Thái Thúc) 申屠 (Thân Đồ)
  公孙 (Công Tôn) 仲孙 (Trọng Tôn)
  轩辕 (Hiên Viên) 令狐 (Lệnh Hồ)
  钟离 (Chung Ly) 宇文 (Vũ Văn)
  长孙 (Trường Tôn) 慕容 (Mộ Dung)
  鲜于 (Tiên Vu) 闾丘 (Lư Khâu)
  Yùchí (Uất Trì) gōng yáng (Công Dương)
  Tán tái (Đạm Đài) gōng yě (Công Dã
  Zōng zhèng (Tông Chính) púyáng (Bộc Dương
  Chúnyú (Thuần Vu) chán yú (Đan Vu)
  Tài shū (Thái Thúc) shēntú (Thân Đồ)
  Gōngsūn (Công Tôn) zhòng sūn (Trọng Tôn)
  Xuānyuán (Hiên Viên) lìng hú (Lệnh Hồ)
  Zhōnglí (Chung Ly) yǔwén (Vũ Văn)
  Zhǎngsūn (Trường Tôn) mùróng (Mộ Dung)
  Xiānyú (Tiên Vu) lǘ qiū (Lư Khâu)

  司徒 (Tư Đồ) 司空 (Tư Không)
  亓官 (Kì Quan) 司寇 (Tư Khấu)
  仉 (Chưởng) 督 (Đốc) 子车 (Tử Xa)
  颛孙 (Chuyên Tôn) 端木 (Đoan Mộc)
  巫马 (Vu Mã) 公西 (Công Tây)
  漆雕 (Tất Điêu) 乐正 (Nhạc Chính)
  壤驷 (Nhưỡng Tứ) 公良 (Công Lương)
  拓拔 (Thác Bạt) 夹谷 (Giáp Cốc)
  宰父 (Tể Phụ) 谷粱 (Cốc Lương)
  晋 (Tấn) 楚 (Sở) 閆 (Diêm) 法 (Pháp)
  Sītú (Tư Đồ) sīkōng (Tư Không)
  Qí guān (Kì Quan) sīkòu (Tư Khấu)
  Zhǎng (Chưởng) dū (Đốc) zi chē (Tử Xa)
  Zhuān sūn (Chuyên Tôn) duānmù (Đoan Mộc)
  Wū mǎ (Vu Mã) gōng xi (Công Tây)
  Qīdiāo (Tất Điêu) yuè zhèng (Nhạc Chính)
  Rǎng sì (Nhưỡng Tứ) gōngliáng (Công Lương)
  Tuò bá (Thác Bạt) jiā gǔ (Giáp Cốc)
  Zǎi fù (Tể Phụ) gǔ liáng (Cốc Lương)
  Jìn (Tấn) chu (Sở) yán (Diêm) fǎ (Pháp)

  汝 (Nhữ) 鄢 (Yên) 涂 (Đồ) 钦 (Khâm)
  段干 (Đoạn Can) 百里 (Bách Lý)
  东郭 (Đông Quách) 南门 (Nam Môn)
  呼延 (Hô Diên) 归海 (Quy Hải)
  羊舌 (Dương Thiệt) 微生 (Vi Sinh)
  岳 (Nhạc) 帅 (Suất) 緱 (Câu) 亢 (Kháng)
  况 (Huống) 后 (Hậu) 有 (Hữu) 琴 (Cầm)
  梁丘 (Lương Khâu) 左丘 (Tả Khâu)
  东门 (Đông Môn) 西门 (Tây Môn)
  商 (Thương) 牟 (Mưu) 佘 (Xà) 佴 (Nại)
  Rǔ (Nhữ) yān (Yên) tu (Đồ) qīn (Khâm)
  Duàn gàn (Đoạn Can) bǎi lǐ (Bách Lý)
  Dōngguō (Đông Quách) nán mén (Nam Môn)
  Hūyán (Hô Diên) guī hǎi (Quy Hải)
  Yáng shé (Dương Thiệt) wéi shēng (Vi Sinh)
  Yuè (Nhạc) shuài (Suất) gōu (Câu) kàng (Kháng)
  Kuàng (Huống) hòu (Hậu) yǒu (Hữu) qín (Cầm)
  Liáng qiū (Lương Khâu) zuǒ qiū (Tả Khâu)
  Dōng mén (Đông Môn) xīmén (Tây Môn)
  Shāng (Thương) móu (Mưu) shé (Xà) èr (Nại)

  伯 (Bá) 赏 (Thưởng) 南宫 (Nam Cung)
  墨 (Mặc) 哈 (Cáp) 谯 (Tiếu) 笪 (Đát)
  年 (Niên) 爱 (Ái) 阳 (Dương) 佟 (Đông)
  第五 (Đệ Ngũ) 言 (Ngôn) 福 (Phúc)
  終 (Chung)
  Bó (Bá) shǎng (Thưởng) nángōng (Nam Cung)
  Mò (Mặc) hā (Cáp) qiáo (Tiếu) dá (Đát)
  Nián (Niên) ài (Ái) yáng (Dương) tóng (Đông)
  Dì wǔ (Đệ Ngũ) yán (Ngôn) fú (Phúc)
  Zhōng (Chung)

  bách gia tính 百家姓 (bǎi jiā xìng) - các họ thường gặp trong tiếng trung