Thành ngữ Trung Quốc: Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Một cây làm chẳng nên non

0
680
doc moc bat thanh lam co thu bat thanh lam thanh ngu trung quoc
doc moc bat thanh lam co thu bat thanh lam thanh ngu trung quoc


Loading...

Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林)


Xuxu_tócxù cũng có thắc mắc có câu thành ngữ nào tương đương câu: “Một cây làm chẳng nên non” trong tiếng Việt. Hiện nay theo nhiều sách viết thì mình thấy có 2 câu sau có thể coi là tương ứng trong tiếng Trung Quốc:
– Câu 1: Độc Mộc Bất Thành Lâm – 独木不成林 (Dú mù bùchéng lín)
Giải nghĩa từng từ để cả nhà dể hiểu:

Chữ 独 – [dú] – Từ phồn thể: (獨) – Bộ: 虫(Trùng) – Hán Việt: ĐỘC
Lấy nghĩa: độc; duy nhất; một

Loading...

Chữ 木 – [mù] – Bộ: 木(Mộc) – Hán Việt: MỘC
Lấy nghĩa: cây; cây cối

Chữ 不 – 不 – [bú] – [bù] – Bộ: 一(Nhất) – Hán Việt: BẤT
Lấy nghĩa: không。

Chữ 成  – [chéng] – Bộ: 戈(Qua) – Hán Việt: THÀNH
Lấy nghĩa: hoàn thành; thành công

Chữ 林  – [lín] – Bộ: 木(Mộc) – Hán Việt: LÂM
Lấy nghĩa: rừng

Như vậy ghép 4 từ vào có thể hiểu là 1 cây không tạo nên rừng.

Loading...

– Câu 2: Cô Thụ Bất Thành Lâm – 孤树不成林 (Gū shù bùchéng lín)

Xin giải nghĩa 2 từ Cô và Thụ:

Chữ 孤  – [gū] – Bộ: 子(Tử) – Hán Việt: CÔ
Lấy nghĩa: đơn độc; cô đơn; lẻ loi

Chữ 树 – [shù] – Từ phồn thể: (樹) – Bộ: 木(Mộc) – Hán Việt: THỤ
Lấy nghĩa: cây

Như vậy ghép vào cũng có nghĩa 1 cây không thể tạo ra 1 khu rừng, một cây làm chẳng nên non

 

Loading...


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]


Thành ngữ Trung Quốc: Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) - Cô Thụ Bất Thành Lâm - Một cây làm chẳng nên non
Loading...