Thành ngữ Trung hoa: Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – Mò Kim Đáy Biển

0
487
Đại hải lao châm da hai lao zhen mò kim đáy biển
Đại hải lao châm da hai lao zhen mò kim đáy biển


Loading...

Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn)


Hôm nay có bạn xuxu_tócxù hỏi về câu thành ngữ tiếng TRUNG nào tương ứng

với câu MÒ KIM ĐÁY BIỂN trong tiếng VIỆT, mình có nhớ có 1 câu như sau:
Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn)
Các từ đi cùng chắc cả nhà đã biết, mình xin ghi chú thêm cho rõ:

Loading...

Chữ Đại: 大 – [dà] – [dài] – Bộ: 大(Đại) – Hán Việt: ĐẠI
* Lấy nghĩa: to; lớn; rộng。

Chữ Hải: 海 – [hǎi] – Bộ: 氵(Thuỷ) – Hán Việt: HẢI
* Lấy nghĩa: biển; hải; đại dương

Chữ Lao: 捞 – [lāo] – Từ phồn thể: (撈) – Bộ: 扌(Thủ) – Hán Việt: LAO, LẠO
* Lấy nghĩa: kiếm; moi; vét; mò。

Chữ Châm: 针 – [zhēn] -Từ phồn thể: (鍼) – Bộ: 钅(Kim) – Hán Việt: CHÂM
* Lấy nghĩa: cây kim; kim; kim khâu。

Câu này hay dùng thêm 1 vế là: 没处寻找 (Méi chù xúnzhǎo) – Một Xử Tầm Trảo,

Loading...

đại ý nói là tìm hoài không thấy

Như vậy để nói về MÒ KIM ĐÁY BIỂN, người TRUNG QUỐC hay nói là: Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) (có thể có hoặc không có vế sau là: 没处寻找 (Méi chù xúnzhǎo) – Một Xử Tầm Trảo)

Cả nhà chinese.kenh7.vn có ai có cao kiến gì xin comment thêm nhé!

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

Loading...

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]


dai hai lao cham mo kim day bien

dai hai lao cham – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – mo kim day kien – Thành ngữ Trung Quốc

dai hai lao cham – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – mo kim day bien – Thành ngữ Trung Quốc

dai hai lao cham – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – mo kim day bien – Thành ngữ Trung Quốc – dai hai lao cham – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – mo kim day bien – Thành ngữ Trung Quốc – – dai hai lao cham – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – mo kim day bien – Thành ngữ Trung Quốc –

Loading...
Thành ngữ Trung hoa: Đại Hải Lao Châm - 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) - Mò Kim Đáy Biển