[mp3, Videoclip] 黃昏 (Huánghūn) (Hoàng Hôn) – 张栋梁 (Zhāng dòngliáng) – Nicholas Teo/ Trương Đống Lương

0
878


Loading...

 

Lời tiếng Trung

 

过完整个夏天 忧伤并没有好一些
开车行驶在公路无际无边 有离开自己的感觉
唱不完一首歌 疲倦还剩下黑眼圈
感情的世界 伤害在所难免
黄昏再美终要黑夜
依然记得 从你口中说出再见坚决如铁
昏暗中有种烈日 灼身的错觉
黄昏的地平线 划出一句离别
爱情进入永夜
依然记得从你眼中滑落的泪伤心欲绝
混乱中有种热泪烧伤的错觉
黄昏的地平线
割断幸福喜悦 相爱已经幻灭

Loading...

 


Lời Pinyin

Guò wán zhěnggè xiàtiān yōushāng bìng méiyǒu hǎo yīxiē
Kāichē xíngshǐ zài gōnglù wújì wúbiān yǒu líkāi zìjǐ de gǎnjué
Chàng bù wán yī shǒu gē píjuàn hái shèng xià hēi yǎnquān
Gǎnqíng de shìjiè shānghài zài suǒ nánmiǎn
Huánghūn zài měi zhōng yào hēiyè
Yīrán jìde cóng nǐ kǒuzhōng shuō chū zàijiàn jiānjué rú tiě
Hūnàn zhōng yǒu zhǒng lièrì zhuó shēn de cuòjué
Huánghūn dì dìpíngxiàn huà chū yījù líbié
Àiqíng jìnrù yǒng yè
Yīrán jìde cóng nǐ yǎnzhōng huáluò de lèi shāngxīn yù jué
Hǔnluàn zhōng yǒu zhǒng rèlèi shāoshāng de cuòjué
Huánghūn dì dìpíngxiàn
Gēduàn xìngfú xǐyuè xiāng ài yǐjīng huànmiè

Loading...


Lời dịch

黃 昏 – 周 传 雄
huáng hūn – zhōu chuán xióng
Hoàng Hôn – Châu Truyền Hùng

过 完 整 个 夏 天 忧 伤 并 没 有 好 一 些
guò wán zhěng gè xià tiān yōu shāng bìng méi yǒu hǎo yì xiē
Ngày hè đã trôi qua mà nỗi bi thương vẫn không vơi bớt

Loading...

开 车 行 驶 在 公 路 无 际 无 边 有 离 开 自 己 的 感 觉
kāi chē háng shǐ zài gōng lù wú jì wú biān yǒu lí kāi zì jǐ de gǎn jué
Lái xe lang thang vô định trên đường, chỉ còn lại cảm giác muốn rũ bỏ bản thân

唱 不 完 一 首 歌 疲 倦 还 剩 下 黑 眼 圈
chàng bù wán yì shǒu gē pí juàn hái shèng xià hēi yǎn quān
Ư ử dang dở một khúc ca, mệt mỏi hằn sâu trên khóe mắt

感 情 的 世 界 伤 害 在 所 难 免
gǎn qíng de shì jiè shāng hài zài suǒ nán miǎn
Thế gian này, khó cưỡng lại được ma lực của tình yêu dù biết là sẽ đau khổ

黄 昏 再 美 终 要 黑 夜
huáng hūn zài měi zhōng yào hēi yè
Tiếp theo hoàng hôn mỹ diệu là đêm dài tăm tối

依 然 记 得 从 你 口 中 说 出 再 见 坚 决 如 铁
yī rán jì dé cóng nǐ kǒu zhōng shuō chū zài jiàn jiān jué rú tiě
Ám ảnh trong tôi lời em kiên quyết chia tay

Loading...

昏 暗 中 有 种 烈 日 灼 身 的 错 觉
hūn àn zhōng yǒu zhǒng liè rì zhuó shēn de cuò jué
Giữa đêm tối mịt mù, nhưng lửa trời thiêu cháy tâm can

黄 昏 的 地 平 线 划 出 一 句 离 别 爱 情 进 入 永 夜
huáng hūn de dì píng xiàn huá chū yí jù lí bié ài qíng jìn rù yǒng yè
Hoàng hôn lầm lũi ra đi, một câu ái tình biệt ly chìm vào màn đêm vĩnh hằng u tịch

依 然 记 得 从 你 眼 中 滑 落 的 泪 伤 心 欲 绝
yī rán jì dé cóng nǐ yǎn zhōng huá luò de lèi shāng xīn yù jué
Ám ảnh trong tôi mắt em ràn rụa giọt sầu thảm

混 乱 中 有 种 热 泪 烧 伤 的 错 觉
hùn luàn zhōng yǒu zhǒng rè lèi shāo shāng de cuò jué
Trong cõi lòng rối bời, giọt nước mắt nóng bỏng nào đang xét nát tâm can

黄 昏 的 地 平 线 割 断 幸 福 喜 悦 相 爱 已 经 幻 灭
huáng hūn de dì píng xiàn gē duàn xìng fú xǐ yuè xiāng ài yǐ jīng huàn miè
Hoàng hôn lầm lũi ra đi, hạnh phúc nhạt nhòa như tình yêu đã hóa thành tro bụi…

Loading...

妳 爸 媽 劈 頭 問 我 一 句 話 我 不 回 答

他 問 我 能 不 能 給 妳 一 個 家 我 愣 在 那

不 回 答 不 代 表 我 沒 有 想 法

不 回 答 不 代 表 掙 扎