Loading...

 

Lời tiếng Trung

妳 爸 媽 劈 頭  問  我 一 句 話    我 不 回  答
ni ba ma pi tou wen wo yi ju hua   wo bu hui da
他 問  我 能   不 能   給  妳 一 個 家    我 愣   在  那
ta wen wo neng bu neng gei ni yi ge jia   wo leng zai na
不 回  答 不 代  表   我 沒  有  想    法
bu hui da bu dai biao wo mei you xiang fa
不 回  答 不 代  表   掙    扎
bu hui da bu dai biao zheng zha

有  些  事  心  裡 明   白    卻  不 能   夠  明   講
you xie shi xin li ming bai   que bu neng gou ming jiang
我 沒  有  權     沒  有  錢     沒  有  房     只  剩    夢   想
wo mei you quan   mei you qian   mei you fang   zhi sheng meng xiang
但  未  來  的 路 實  在  太  漫  長
dan wei lai de lu shi zai tai man chang
我 也 害  怕   害  怕 讓   她 陪  著  我 一 起 闖     蕩
wo ye hai pa   hai pa rang ta pei zhu wo yi qi chuang tang

Loading...

害  怕 她 空   轉    了 時  光
hai pa ta kong zhuan le shi guang
所  以 我 不 說   大 話    怕 說   的 比 做  的 差
suo yi wo bu shuo da hua   pa shuo de bi zuo de cha
有  些  話  不 能   表   達   有  些  話  當   時  我 沒  有  講
you xie hua bu neng biao da   you xie hua dang shi wo mei you jiang
但  是  我 不 會  讓   她 陪  我 累
dan shi wo bu hui rang ta pei wo lei

但  是  我 不 會  讓   她 流  眼  淚
dan shi wo bu hui rang ta liu yan lei
能   給  的 我 都  給  她   這  是  我 心  裡 面   說   的 話
neng gei de wo dou gei ta   zhe shi wo xin li mian shuo de hua
就  算   會  累  死 我 都  不 會  怨     因  為  她 就  是  我 的 全   世  界
jiu suan hui lei si wo dou bu hui yuan   yin wei ta jiu shi wo de quan shi jie
我 沒  有  錢     沒  有  權     沒  有  房     只  剩    夢   想
wo mei you qian   mei you quan   mei you fang   zhi sheng meng xiang
但  未  來  的 路 實  在  太  漫  長
dan wei lai de lu shi zai tai man chang
我 也 害  怕   害  怕 讓   她 陪  著  我 一 起 闖     蕩
wo ye hai pa   hai pa rang ta pei zhu wo yi qi chuang tang
害  怕 她 空   轉    了 時  光
hai pa ta kong zhuan le shi guang

所  以 我 不 說   大 話    怕 說   的 比 做  的 差
suo yi wo bu shuo da hua   pa shuo de bi zuo de cha
有  些  話  不 能   表   達   有  些  話  當   時  我 沒  有  講
you xie hua bu neng biao da   you xie hua dang shi wo mei you jiang
但  是  我 不 會  讓   她 陪  我 累
dan shi wo bu hui rang ta pei wo lei

但  是  我 不 會  讓   她 流  眼  淚
dan shi wo bu hui rang ta liu yan lei
能   給  的 我 都  給  她   這  是  我 心  裡 面   說   的 話
neng gei de wo dou gei ta   zhe shi wo xin li mian shuo de hua
就  算   會  累  死 我 都  不 會  怨     因  為  她 就  是  我 的 全   世  界
jiu suan hui lei si wo dou bu hui yuan   yin wei ta jiu shi wo de quan shi jie
有  些  話  不 能   表   達   有  些  話  當   時  我 沒  有  講
you xie hua bu neng biao da   you xie hua dang shi wo mei you jiang
但  是  我 不 會  讓   她 陪  我 累
dan shi wo bu hui rang ta pei wo lei
但  是  我 不 會  讓   她 流  眼  淚
dan shi wo bu hui rang ta liu yan lei
能   給  的 我 都  給  她   這  是  我 心  裡 面   說   的 話
neng gei de wo dou gei ta   zhe shi wo xin li mian shuo de hua
就  算   會  累  死 我 都  不 會  怨     因  為  她 就  是  我 的 全   世  界
jiu suan hui lei si wo dou bu hui yuan   yin wei ta jiu shi wo de quan shi jie
妳 爸 媽 劈 頭  問  我 一 句 話    我 不 回  答
ni ba ma pi tou wen wo yi ju hua   wo bu hui da
他 問  我 能   不 能   給  妳 一 個 家    我 愣   在  那
ta wen wo neng bu neng gei ni yi ge jia   wo leng zai na

 

Loading...


Lời Pinyin

Nǎi bà mā pītóu wèn wǒ yījù huà wǒ bù huídá
Tā wèn wǒ néng bùnéng gěi nǎi yīgè jiā wǒ lèng zài nà
Bù huí dā bù dàibiǎo wǒ méiyǒu xiǎngfǎ
Bù huí dā bù dàibiǎo zhēngzhá

Yǒuxiē shì xīnlǐ míngbái què bù nénggòu míng jiǎng
Wǒ méiyǒu quán méiyǒu qián méiyǒu fáng zhǐ shèng mèngxiǎng
Dàn wèilái de lù shízài tài màn zhǎng
Wǒ yě hàipà hàipà ràng tā péi zhe wǒ yīqǐ chuǎngdàng

Hàipà tā kōngzhuǎn le shíguāng
Suǒyǐ wǒ bù shuō dàhuà pà shuō de bǐ zuò de chà
Yǒuxiē huà bùnéng biǎodá yǒuxiē huà dāngshí wǒ méiyǒu jiǎng
Dànshì wǒ bù huì ràng tā péi wǒ lèi

Loading...

Dànshì wǒ bù huì ràng tā liú yǎnlèi
Néng gěi de wǒ dū gěi tā zhè shì wǒ xīnlǐ miàn shuō dehuà
Jiùsuàn huì lèi sǐ wǒ dū bù huì yuàn yīnwèi tā jiùshì wǒ de quán shìjiè
Wǒ méiyǒu qián méiyǒu quán méiyǒu fáng zhǐ shèng mèngxiǎng
Dàn wèilái de lù shízài tài màn zhǎng
Wǒ yě hàipà hàipà ràng tā péi zhe wǒ yīqǐ chuǎngdàng
Hàipà tā kōngzhuǎn le shíguāng

Suǒyǐ wǒ bù shuō dàhuà pà shuō de bǐ zuò de chà
Yǒuxiē huà bùnéng biǎodá yǒuxiē huà dāngshí wǒ méiyǒu jiǎng
Dànshì wǒ bù huì ràng tā péi wǒ lèi

Dànshì wǒ bù huì ràng tā liú yǎnlèi
Néng gěi de wǒ dū gěi tā zhè shì wǒ xīnlǐ miàn shuō dehuà
Jiùsuàn huì lèi sǐ wǒ dū bù huì yuàn yīnwèi tā jiùshì wǒ de quán shìjiè
Yǒuxiē huà bùnéng biǎodá yǒuxiē huà dāngshí wǒ méiyǒu jiǎng
Dànshì wǒ bù huì ràng tā péi wǒ lèi
Dànshì wǒ bù huì ràng tā liú yǎnlèi
Néng gěi de wǒ dū gěi tā zhè shì wǒ xīnlǐ miàn shuō dehuà
Jiùsuàn huì lèi sǐ wǒ dū bù huì yuàn yīnwèi tā jiùshì wǒ de quán shìjiè
Nǎi bà mā pītóu wèn wǒ yījù huà wǒ bù huídá
Tā wèn wǒ néng bùnéng gěi nǎi yīgè jiā wǒ lèng zài nà

 


Loading...

Lời dịch

ba mẹ em hỏi anh nhưng anh không trả lời
bác hỏi anh có thể cho em một mái nhà không..anh đứng ngay ra đó
không trả lời không phải anh không có đáp án
không trả lời không phải là chống đối
có những chuyện tuy trong lòng rất rỏ nhưng lại không thể nói ra
tôi không có nhà, không có tiền cũng không có xe, chỉ có ước mơ thôi
nhưng con đường phía trước lại rất dài nên tôi lại sợ
sợ rằng khiến em phải lưu lạc cùng tôi
sợ lãng phí đi tuổi xuân của em
thế nên tôi không muốn nói trước điều gì
sợ rằng những điều làm được không bằng những lời đã nói
có những lời không thể nói, thật sự khi đó không thể nói
nhưng tôi sẽ không để em phải chịu khổ cùng tôi
sẽ không để em phải rơi nước mắt
những thứ có thể tôi đều làm cho em
đó là những lời trong lòng tôi không nói ra
cho dù có mệt thế nào tôi cũng không oán trách
bởi vì em là cả thế giới của tôi

 

妳 爸 媽 劈 頭  問  我 一 句 話    我 不 回  答
他 問  我 能   不 能   給  妳 一 個 家    我 愣   在  那
不 回  答 不 代  表   我 沒  有  想    法
不 回  答 不 代  表   掙    扎有  些  事  心  裡 明   白    卻  不 能   夠  明   講
我 沒  有  權     沒  有  錢     沒  有  房     只  剩    夢   想
但  未  來  的 路 實  在  太  漫  長
我 也 害  怕   害  怕 讓   她 陪  著  我 一 起 闖     蕩害  怕 她 空   轉    了 時  光
所  以 我 不 說   大 話    怕 說   的 比 做  的 差
有  些  話  不 能   表   達   有  些  話  當   時  我 沒  有  講
但  是  我 不 會  讓   她 陪  我 累但  是  我 不 會  讓   她 流  眼  淚
能   給  的 我 都  給  她   這  是  我 心  裡 面   說   的 話
就  算   會  累  死 我 都  不 會  怨     因  為  她 就  是  我 的 全   世  界
我 沒  有  錢     沒  有  權     沒  有  房     只  剩    夢   想
但  未  來  的 路 實  在  太  漫  長
我 也 害  怕   害  怕 讓   她 陪  著  我 一 起 闖     蕩
害  怕 她 空   轉    了 時  光所  以 我 不 說   大 話    怕 說   的 比 做  的 差
有  些  話  不 能   表   達   有  些  話  當   時  我 沒  有  講
但  是  我 不 會  讓   她 陪  我 累但  是  我 不 會  讓   她 流  眼  淚
能   給  的 我 都  給  她   這  是  我 心  裡 面   說   的 話
就  算   會  累  死 我 都  不 會  怨     因  為  她 就  是  我 的 全   世  界
有  些  話  不 能   表   達   有  些  話  當   時  我 沒  有  講
但  是  我 不 會  讓   她 陪  我 累
但  是  我 不 會  讓   她 流  眼  淚
能   給  的 我 都  給  她   這  是  我 心  裡 面   說   的 話
就  算   會  累  死 我 都  不 會  怨     因  為  她 就  是  我 的 全   世  界
妳 爸 媽 劈 頭  問  我 一 句 話    我 不 回  答
他 問  我 能   不 能   給  妳 一 個 家    我 愣   在  那
Loading...