Loading...

 

Lời tiếng Trung

爱是你我
用心交织着生活
爱是你和我
在患难之中不变的承诺
爱是你的手
把我的伤口抚摸
爱是用我的心
倾听你的忧伤欢乐
爱是你我
用心交织着生活
爱是你和我
在患难之中不变的承诺
爱是你的手
把我的伤痛抚摸
爱是用我的心
倾听你的忧伤欢乐
这世界我来了
任凭风暴泄我
这是你爱的承诺
让我看到那阳光闪烁
爱~~拥抱着我
我能感觉到它的抚摸
就算生活
给我无尽的苦痛折磨
我还是觉得幸福更多

 

Loading...


Lời Pinyin

Ài shì nǐ wǒ
Yòngxīn jiāozhī zhe shēnghuó
Ài shì nǐ hé wǒ
Zài huànnàn zhī zhōng bù biàn de chéngnuò
Ài shì nǐ de shǒu
Bǎ wǒ de shāngkǒu fǔmō
Ài shì yòng wǒ de xīn
Qīngtīng nǐ de yōushāng huānlè
Ài shì nǐ wǒ
Yòngxīn jiāozhī zhe shēnghuó
Ài shì nǐ hé wǒ
Zài huànnàn zhī zhōng bù biàn de chéngnuò
Ài shì nǐ de shǒu
Bǎ wǒ de shāng tòng fǔmō
Ài shì yòng wǒ de xīn
Qīngtīng nǐ de yōushāng huānlè
Zhè shìjiè wǒ lái le
Rènpíng fēngbào xiè wǒ
Zhè shì nǐ ài de chéngnuò
Ràng wǒ kàn dào nà yángguāng shǎnshuò
Ài ~~yǒngbào zhe wǒ
Wǒ néng gǎnjué dào tā de fǔmō
Jiùsuàn shēnghuó
Gěi wǒ wújìn de kǔtòng zhémó
Wǒ háishì juéde xìngfú gèng duō

 

Loading...


Lời dịch

Tình yêu là anh và em

Dùng con tim cảm nhận sự đan xen của cuộc sống

Tình yêu là anh và em

Loading...

Trong hoạn nạn lời hứa cũng sẽ không thay đổi

Tình yêu là bàn tay của em

Xoa dịu vết thương lòng anh

Tình yêu là dùng con tim anh

Lắng nghe niềm vui, nỗi đau buồn của em

Loading...

Tình yêu là anh và em

Dùng con tim cảm nhận sự đan xen của cuộc sống

Tình yêu là anh và em

Trong hoạn nạn lời hứa cũng sẽ không thay đổi

Tình yêu là bàn tay của em

Xoa dịu vết thương lòng anh

Loading...

Tình yêu là dùng con tim anh

Lắng nghe niềm vui, nỗi đau buồn của em

Anh đã đến trong thế giới này

Mặc cho giông bão có cuốn anh đi

Đây là lời hứa tình yêu của anh

Khiến em nhìn thấy được ánh dương đang hé sáng

Tình yêu ,ôm trọn lấy em

Loading...

Em có thể cảm nhận được sự xoa dịu của tình yêu

Cho dù cuộc sống

Đã cho em quá nhiều đau khổ và dày vò

Em vẫn thấy rằng hạnh phúc là nhiều hơn cả.


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]