Loading...

 


Lời tiếng Trung

你 说 你 还是 喜欢 孤单 其实 你 怕 被 我 看 穿

Loading...

你 怕 属于 我们的 船 漂 漂 荡 荡 靠 不了 岸

事 到如今 没有 答案 我的 真心 为 你 牵 绊

不管 相 见 的 夜 多么 难堪 简 简单 单 的 说 爱 是 不 爱

想要 把 你 忘记 真的 好 难 思念 的 痛 在 我 心里 纠缠

朝 朝 暮 暮 的 期 盼 永远 没有 答案

Loading...

为何 当初 你 选择 一 刀 两 断 听 你 说 声 爱 我 真的 好 难

曾经 说 过 的话 风 吹 云 散

站 在 天 秤 的 两 端 一样 的 为难 唯一 的 答案 爱 一 个人 好 难

 


Lời Pinyin

Loading...

Nǐ shuō nǐ háishì xǐhuān gūdān qíshí nǐ pà bèi wǒ kànchuān

nǐ pà shǔyú wǒmen de chuán piào piāo dàng dàng kào bùliǎo àn

shì dào rújīn méiyǒu dá’àn wǒ de zhēnxīn wèi nǐ qiān bàn

bùguǎn xiāng jiàn de yè duōme nánkān jiǎn jiǎndān dān de shuō ài shì bù ài

Loading...

xiǎng yào bǎ nǐ wàngjì zhēn de hǎo nán sīniàn de tòng zài wǒ xīnlǐ jiūchán

cháo zhāo mù mù de qī pàn yǒngyuǎn méiyǒu dá’àn

wèihé dāngchū nǐ xuǎnzé yīdāoliǎngduàn tīng nǐ shuō shēng ài wǒ zhēn de hǎo nán

céngjīng shuōguò dehuà fēng chuī yúnsàn

zhàn zài tiānchèng de liǎng duān yīyàng de wéinán wéiyī de dá’àn ài yīgè rén hǎo nán

 

Loading...


Lời dịch tiếng Việt

Em nói em vẫn thích cô đơn.

Nhưng anh biết em thực sự sợ anh nhìn thấy hết tâm sự của em.

Em sợ con thuyền của đôi chúng ta bị sóng gió cuộc đời xô đẩy không sao cập đến bến.

Chuyện đến bây giờ vẫn chưa có đáp án,tấm lòng chân thật của anh luôn hướng về em.

Loading...

Không cần biết đêm chúng mình gặp nhau bối rối thế nào,anh chỉ cần em nói một câu đơn giản em có yêu anh hay ko?

Để quên em quả thật quá khó,những kỉ niệm cứ giày vò con tim anh

Đợi chờ theo năm tháng nhưng vĩnh viễn vẫn không có câu trả lời.

Vì sao khi ấy em lại chọn lựa chia tay,.Để em nói lời yêu anh thật là khó,

Những lời nói xưa đã theo gió bay xa

Đứng ở hai bên của chiếc cân,bên nào cũng thấy khó cả.Câu trả lời duy nhất chính là :”Yêu một người qúa khó”.