Loading...

 

Lời tiếng Trung

孙:永远有多远我心已疲倦
只叹缘分太浅梦不能圆

黄:再拥抱一遍哪怕是瞬间
停格的画面能不能抵抗思念

Loading...

孙:我们之间会不会有明天
炽热的缠绵能否重新上演
就算天意变沧海成桑田
那些誓言还在人世流连

黄:我们之间就算没有明天
回忆再明显终究消散成云烟
用青春容颜去交换爱恋
我也情愿无悔无怨

孙:永远有多远我心已疲倦
只叹缘分太浅梦不能圆

黄:再拥抱一遍哪怕是瞬间
停格的画面能不能抵抗思念

孙:我们之间会不会有明天
炽热的缠绵能否重新上演
就算天意变沧海成桑田
那些誓言还在人世流连

Loading...

黄:我们之间就算没有明天
回忆再明显终究消散成云烟
用青春容颜去交换爱恋
我也情愿

合:我们之间会不会有明天

黄:炽热的缠绵能否(孙:ha..)

合:重新上演就算天意变

黄:沧海成桑田那些誓言

合:还在人世流连
合:我们之间就算没有明天

Loading...

黄:回忆再明显终究(孙:ha…)

合:消散成云烟

黄:用青春容颜去交换爱恋
我也情愿

孙:我也情愿

合:无悔无怨

Loading...

Sūn: Yǒngyuǎn yǒu duō yuǎn wǒ xīn yǐ píjuàn
Zhǐ tàn yuánfèn tài qiǎn mèng bùnéng yuán

Huáng: Zài yǒngbào yībiàn nǎpà shì shùnjiān
Tíng gé de huàmiàn néng bùnéng dǐkàng sīniàn

Loading...

Sūn: Wǒmen zhī jiān huì bù huì yǒu míngtiān
Chìrè de chánmián néng fǒu chóngxīn shàngyǎn
Jiùsuàn tiānyì biàn cānghǎi chéng sāngtián
Nàxiē shìyán hái zài rénshì liúlián

Huáng: Wǒmen zhī jiān jiùsuàn méiyǒu míngtiān
Huíyì zài míngxiǎn zhōngjiù xiāosàn chéng yúnyān
Yòng qīngchūn róngyán qù jiāohuàn àiliàn
Wǒ yě qíngyuàn wú huǐ wú yuàn

Sūn: Yǒngyuǎn yǒu duō yuǎn wǒ xīn yǐ píjuàn
Zhǐ tàn yuánfèn tài qiǎn mèng bùnéng yuán

Huáng: Zài yǒngbào yībiàn nǎpà shì shùnjiān
Tíng gé de huàmiàn néng bùnéng dǐkàng sīniàn

Sūn: Wǒmen zhī jiān huì bù huì yǒu míngtiān
Chìrè de chánmián néng fǒu chóngxīn shàngyǎn
Jiùsuàn tiānyì biàn cānghǎi chéng sāngtián
Nàxiē shìyán hái zài rénshì liúlián

Huáng: Wǒmen zhī jiān jiùsuàn méiyǒu míngtiān
Huíyì zài míngxiǎn zhōngjiù xiāosàn chéng yúnyān
Yòng qīngchūn róngyán qù jiāohuàn àiliàn
Wǒ yě qíngyuàn

Hé: Wǒmen zhī jiān huì bù huì yǒu míngtiān

Loading...

Huáng: Chìrè de chánmián néng fǒu (sūn:Ha..)

Hé: Chóngxīn shàngyǎn jiùsuàn tiānyì biàn

Huáng: Cānghǎi chéng sāngtián nàxiē shìyán

Hé: Hái zài rénshì liúlián
Hé: Wǒmen zhī jiān jiùsuàn méiyǒu míngtiān

Huáng: Huíyì zài míngxiǎn zhōngjiù (sūn:Ha…)

Hé: Xiāosàn chéng yúnyān

Huáng: Yòng qīngchūn róngyán qù jiāohuàn àiliàn
Wǒ yě qíngyuàn

Sūn: Wǒ yě qíngyuàn

Hé: Wú huǐ wú yuàn


Lời dịch

W: Vĩnh viễn có bao xa, trái tim em mệt mỏi
Chỉ trách sao phận mỏng, giấc mơ chẳng vẹn toàn

M: Ôm em thêm lần nữa, sợ rằng chỉ lát giây
Hình ảnh ngưng đọng lại, có chống được nhớ nhung

W: Giữa chúng ra liệu rằng sẽ có ngày mai
Cảm giác nồng nhiệt xưa liệu rằng quay trở lại
Cho dù trời đổi ý, thương hải biến tang điền
Nhưng lời thề năm xưa, còn lưu trong nhân thế

M: Giữa chúng ta cho dù không có ngày mai
Hồi ức có rõ ràng, rồi cũng thành mây khói
Dùng tuổi xuân đánh đổi lấy tình yêu
Anh cũng tình nguyện, không hề hối hận.

Repeat all

FT: Giữa chúng ta liệu rằng sẽ có ngày mai
M: Cảm giác nồng nhiệt xưa, liệu rằng (W: ha)
W: Quay trở lại Cho dù trời đổi ý
M: Thương hải biến tang điền Những lời thề năm xưa
FT: Còn lưu trong nhân thế

FT: Giữa chúng ta cho dù không có ngày mai
M: Hồi ức có rõ ràng Rồi cũng (W: ha)
FT: Thành mây khói
M: Dùng tuổi xuân đánh đổi lấy tình yêu
Anh cũng tình nguyện
W: Em cũng tình nguyện
FT: Không hề hối hận

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]