Các câu nghe, gọi điện thoại tiếng Hoa – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM

0
1536


Các câu nghe, gọi điện thoại


打电话

您好,我叫 A。 请给我 跟B说?

(Nín hǎo, wǒ jiào A. Qǐng gěi wǒ gēn B shuō?)

Xin chào, tôi là A. Làm ơn cho tôi nói chuyện với B.

TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CÓ THỂ NÓI:

C 在说着。

(C zài shuō zhe.)

C đang nghe đây ạ.

C 这儿。

(C zhèer.)

C đây.

MỘT VÀI KIỂU XIN NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC

我可以(能)跟 B 说吗? 这是 A 说的。

(Wǒ kěyǐ (néng) gēn B shuō ma? Zhè shì A shuō de。)

Làm ơn cho tôi nói chuyện với B. Đây là A đang gọi.

请,我要跟 B 说, 我是 A。

(Qǐng, wǒ yào gēn B shuō, wǒ shì A.)

Thưa, tôi muốn nói chuyện với B. Tôi là A

我是A从友谊旅馆。请问有B在吗?

(Wǒ shì A cóng yǒuyì lǚguǎn. Qǐngwèn yǒu B zài ma?)

Tôi là A ở khách sạn Hữu Nghị. Xin hỏi, B có đó không ạ?

有B在吗?

(Yǒu B zài ma?)

B có đó không?

给我见B。

(Gěi wǒ jiàn B.)

Cho tôi gặp B.

TRẢ LỜI KHI NGƯỜI ĐƯỢC HỎI KHÔNG CÓ MẶT TẠI CHỖ:

请拿着电话当我找她时。

(Qǐng ná zhe diànhuà dāng wǒ zhǎo tā shí.)

Xin giữ máy giây lát trong khi tôi tìm cô ta

请拿了。

(Qǐng ná le.)

Làm ơn giữ máy

请等一会儿。

(Qǐng děng yīhuǐer.)

Xin giữ máy giây lát

请稍等一下。

(Qǐng shāo děng yīxià.)

Xin chờ giây lát

不要挂断, 我就去找他。

(Bùyào guà duàn, wǒ jiù qù zhǎo tā.)

Giữ máy, tôi đi gọi anh ấy

等一等。

(Děng yī děng.)

Đợi chút

NẾU GỌI LẦM SỐ ĐIỆN THOẠI THÌ NÓI:

哦,很抱歉,也许我播错电话号码了。

(Ó, hěn bàoqiàn, yěxǔ wǒ bō cuò diànhuà hàomǎ le.)

Ồ rất tiếc tôi gọi (chắc là gọi, hẳn là gọi) lầm số

哦,我正在打电话给B先生。

(Ó, wǒ zhèngzài dǎ diànhuà gěi B xiānshēng.)

Ồ, tôi đang gọi ông B

哦,对不起我播错电话号码了。

(Ó, duìbùqǐ wǒ bō cuò diànhuà hàomǎ le.)

Ồ, rất tiếc tôi quay lầm số

TRÀ LỜI ĐIỆN THOẠI THẤY LẦM SỐ THÌ ĐÁP:

对不起。 您打错电话号码了。

(Duìbùqǐ. Nín dǎ cuò diànhuà hàomǎ le.)

Rất tiếc. Ông gọi lầm số rồi

对不起。 这儿没人有那个名。 我想您播错电话号码。

(Duìbùqǐ. Zhèer méi rén yǒu nàgè míng. Wǒ xiǎng nín bō cuò diànhuà hàomǎ.)

Rất tiếc. Không có ai ở đây có tên đó. Tôi chắc ông đã quay lầm số.