[mp3, Videoclip, lời dịch] 花心 (Huāxīn) – Hoa Tâm – The Heart Of Flower – Timi Zhuo – 卓依婷 (Zhuōyītíng)

0
977


Loading...

 


Lời tiếng Trung

花心

Loading...

花的心 藏在蕊中 空把花期都错过 你的心 忘了季节 从不轻易让人冻
为何不 牵我的手 共听明热唱首歌 黑夜又白昼 黑夜又白昼 人生为欢
有几何

春去春会来 花谢花会再开 只要你愿意 只要你愿意 让梦滑向你地心海

花瓣蕾 瓢落风中 随由被意也充容 你的泪 晶莹剔透 心中一定还有梦
为何不 牵我的手 同看海天唱一歌 潮起又潮落 潮起又潮落 送走人间
许多愁

 


Loading...

Lời Pinyin

Huāxīn

Huā de xīn cáng zài ruǐ zhōngkōng bǎ huāqí dōu cuòguò nǐ de xīn wàng le jìjié cóng bù qīngyì ràng rén dòng
Wèihé bù qiān wǒ de shǒu gòng tīng míng rè chàng shǒu gē hēiyè yòu báizhòu hēiyè yòu báizhòu rénshēng wèi huan
Yǒu jǐhé

Chūn qù chūn huì lái huā xiè huā huì zài kāi zhǐyào nǐ yuànyì zhǐyào nǐ yuànyì ràng mèng huá xiàng nǐ dì xīn hǎi

Huābàn lěi piáo luò fēng zhōng suí yóu bèi yì yě chōng róng nǐ de lèi jīngyíng tītòu xīnzhōng yīdìng hái yǒu mèng
Wèihé bù qiān wǒ de shǒu tóng kàn hǎi tiān chàng yī gē cháo qǐ yòu cháo luòcháo qǐ yòu cháo luò sòng zǒu rénjiān
Xǔduō chóu

Loading...

 


Lời dịch

Trái tim của hoa nằm trong nhụy, gió trời thổi hoa đi lạc hướng. Trái tim của em dường như cũng quên mất thời gian, không dễ gì để cho người khác biết được. Sao không nắm tay anh cùng nghe nhạc điệu của nắng ấm ban mai. Dù ngày hay là đêm, niềm vui của người ta trong cuộc đời này có được bao nhiêu?

Loading...

Xuân đi rồi xuân lại đến, hoa tàn rồi hoa lại nở. Chỉ cần em đồng ý, nguyện dâng hết cả trái tim như biển rộng này một lòng hướng về em.

Hoa tàn nhuỵ hoa tan vào gió, có thể bay đi khắp nơi. Nước mắt của em lại chảy ngược vào lòng, chắc hẳn trong lòng có tâm sự. Sao không nắm tay anh cùng nghe trời biển hoà ca, thuỷ triều lên rồi lại rút đi, sẽ mang theo nỗi sầu của dân gian.

Xuân đi rồi xuân lại đến, hoa tàn rồi hoa lại nở. Chỉ cần em đồng ý, nguyện dâng hết cả trái tim như biển rộng này một lòng hướng về em.

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

Loading...

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]