Loading...

 

Lời tiếng Trung

yíng jiē lìng yī gè chén xī dài lái quán xīn kōng qì
迎接另一个晨曦 带来全新空气
qì xī gǎi biàn qíng wèi bù biàn chá xiāng piāo mǎn qíng yí
气息改变情味不变 茶香飘满情谊
wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi fàng huái bào děng nǐ
我家大门常打开 开放怀抱等你
yǒng bào guò jiù yǒu le mò qì nǐ huì ài shàng zhè lǐ
拥抱过就有了默契 你会爱上这里
bù guǎn yuǎn jìn dōu shì kè rén qǐng bù yòng kè qì
不管远近都是客人 请不用客气
xiāng yuē hǎo le zài yī qǐ wǒ men huān yíng nǐ
相约好了再一起 我们欢迎你
wǒ jiā zhòng zhe wàn nián qīng kāi fàng měi duàn chuán qí
我家种着万年青 开放每段传奇
wéi chuán tǒng de tǔ rǎng bō zhòng wéi nǐ liú xià huí yì
为传统的土壤播种 为你留下回忆
[liáng yǒng qí] mò shēng shóu xī dōu shì kè rén qǐng bù yòng jū lǐ
陌生熟悉都是客人 请不用拘礼
dì jǐ cì lái méi guān xì yǒu tài duō huà tí
第几次来没关系 有太多话题
běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì
北京欢迎你为你开天辟地
liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì
流动中的魅力充满着朝气
běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī
北京欢迎你在太阳下分享呼吸
zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī
在黄土地刷新成绩
wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi huái róng nà tiān dì
我家大门常打开开怀容纳天地
suì yuè zhàn fàng qīng chūn xiào róng yíng jiē zhè gè rì qī
岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
tiān dà dì dà dū shì péng yǒu qǐng bù yòng kè qì
天大地大都是朋友请不用客气
huà yì shī qíng dài xiào yì zhī wéi děng dài nǐ
画意诗情带笑意只为等待你
běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ
北京欢迎你像音乐感动你
ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ
让我们都加油去超越自己
běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ
北京欢迎你 有梦想谁都了不起
yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī
有勇气就会有奇迹
běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì
北京欢迎你为你开天辟地
liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì
动中的魅力充满着朝气
běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī
北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī
在黄土地刷新成 绩
běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ
北京欢迎你像音乐感动你
ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ
让我们都加油去超 越自己
běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ
北京欢迎你 有梦想谁都了不起
yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī
有勇气就会有奇迹
jīng jù: běi jīng huān yíng nǐ
剧:北京欢迎你呀

wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi fàng huái bào děng nǐ
我家大门常打开 开放怀抱等你
yǒng bào guò jiù yǒu le mò qì nǐ huì ài shàng zhè lǐ
拥抱过就有了默契 你会爱上这里
bù guǎn yuǎn jìn dōu shì kè rén qǐng bù yòng kè qì
不管远近都是客人 请不用客气
xiāng yuē hǎo le zài yī qǐ wǒ men huān yíng nǐ
相约好了再一起 我们欢迎你
běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì
北京欢迎你为你开天辟地
liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì
流动中的魅力充满着朝气
běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī
北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī
在黄土地刷新成绩
wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi huái róng nà tiān dì
我家大门常打开 开怀容纳天地
suì yuè zhàn fàng qīng chūn xiào róng yíng jiē zhè gè rì qī
岁月绽放青春笑容迎接这个日期
tiān dà dì dà dū shì péng yǒu qǐng bù yòng kè qì
天大地大都是朋友 请不用客气
huà yì shī qíng dài xiào yì zhī wéi děng dài nǐ
画意诗情带笑 意 只为等待你
běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ
北京欢迎你像音乐感动你
ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ
让我们都加 油去超越自己
běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ
北京欢迎 你有梦想谁都了不起
yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī
有勇气就会有奇迹
běi jīng huān yíng nǐi nǐ kāi tiān bì dì
北京欢迎你为你开天辟地
liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì
流动中的魅力充满着朝气
běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī
北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī
在黄土地刷新 成绩
běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ
北京欢 迎你像音乐感动你
ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ
让我们 都加油去超越自己
běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ
北京欢迎你有梦想谁都了不起
yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī
有勇气就 会有奇迹
quán tǐ běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ
北京欢迎你 有梦想谁都了不起

yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī
有勇气就会有奇迹

Loading...

 


Lời dịch

迎接另一个晨曦 带来全新空气
气息改变情味不变 茶香飘满情谊

Loading...

Chào đón một buổi sáng khác lạ . Một buổi sáng với một bầu không khí mới.
Không khí mới nhưng tình người thì vẫn ấm áp. Hương trà thoang thoảng trong không gian chan hoà tình hữu nghị thân thiện.

我家大门常打开 开放怀抱等你
拥抱过就有了默契 你会爱上这里

Đất nước chúng tôi vẫn luôn mở rộng cửa. Mở rộng vòng tay chào đón các bạn
Với sự đón chào nồng hậu này, chắc bạn cũng đã hiểu bạn sẽ được yêu thương khi đến với mảnh đất này.

不管远近都是客人 请不用客气
相约好了再一起 我们欢迎你

Cho dù bạn đến từ đâu, những đất nước thật xa xôi hay thật gần gũi, thì cũng đừng khách khí chi nhé.
Hãy cùng hứa với nhau là chúng ta sẽ luôn bên nhau. Chúng tôi chào đón tất cả các bạn.

我家种着万年青 开放每段传奇
为传统的土壤播种 为你留下回忆
陌生熟悉都是客人 请不用拘礼
第几次来没关系 有太多话题

Loading...

Đất nước chúng tôi đã trải qua hàng nghìn năm văn hiến. Mở ra biết bao đoạn truyền kỳ lịch sử.
Những cánh đồng bát ngát, xanh mượt mà sẽ gợi cho bạn nhớ về đến truyền thống trồng trọt của ông cha chúng tôi từ bao đời nay.
Dù chúng ta đã từng quen biết nhau hay chưa từng một lần gặp gỡ thì tất cả các bạn đều là khách quý. Xin đừng quan trọng chuyện lễ nghi chi nhé.
Và cho dù bạn đã từng đến Trung Quốc bao nhiêu lần thì chúng ta vẫn sẽ có rất nhiểu những câu chuyện để nói cùng nhau.

北京欢迎你 为你开天辟地
流动中的魅力充满着朝气
北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
在黄土地刷新成绩

Bắc Kinh chào đón các bạn! Hãy cùng khám phá những điều kì diệu của đất nước chúng tôi nhé!
Sức hấp dẫn từ những dòng sông kì lạ trải dài trên khắp đất nước.
Bắc Kinh chào đón các bạn! Nơi được đắm mình trong ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Nơi mảnh đất vàng và chúng ta sẽ cùng nhau lập nên những thành tích mới đầy vinh quang.

我家大门常打开 开怀容纳天地
岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
天大地大都是朋友 请不用客气
画意诗情带笑意 只为等待你

Đất nước chúng tôi vẫn luôn mở rộng cửa. Mở rộng vòng tay đón chào các bạn.
Những đường nét phai màu của năm tháng được khâu lại bằng nụ cười thanh xuân, đón chào một thời kỳ mới.
Dù đến từ vùng trời nào, mảnh đất nào, thì chúng ta đều là bằng hữu, thế nên đừng khách khí chi nhé.
Những bức tranh, những bài thơ đầy ắp những nụ cười và niềm vui chúng tôi làm. Vẫn đang chờ chỉ để chào đón bạn mà thôi.

Loading...

北京欢迎你 像音乐感动你
让我们都加油去超越自己
北京欢迎你 有梦想谁都了不起
有勇气就会有奇迹

Bắc Kinh chào đón các bạn! Âm thanh ngân lên nghe như những giai điệu cảm động lòng người.
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình.
Bắc Kinh chào đón các bạn! Với ước mơ tất cả chúng ta đều là người chiến thắng.
Có dũng khí thì tất sẽ có kỳ tích mà thôi!!!

 

Loading...